Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-05-2015r.r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie mającego siedzibę 19-200 Grajewo ul. Kolejowa 1 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość rolna zabudowana składająca się z działek nr 4/2, 7/1,108, 136, 99/12, 117/14,11/2, 11/1 o łącznej powierzchni 17ha32a położonej: 19-104 Trzcianne, Milewo, Niewiarowo, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania całej nieruchomości o powierzchni 17ha32a wynosi 1 103 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 827 625,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 110 350,00 zł.

- Suma oszacowania działki nr 4/2 o powierzchni 7,92 ha wynosi 169 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj 16 940,00 zł.

-Suma oszacowania działki nr 11/1 o powierzchni 2,94 ha wynosi 78 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj 7 870,00 zł.

-Suma oszacowania działki nr 11/2 o powierzchni 0,51 ha wynosi 12 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj 1 280,00 zł.

-Suma oszacowania działki nr 99/12 o powierzchni 1,29 ha wynosi 34 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj 3 450,00 zł.

-Suma oszacowania działki nr 117/14 o powierzchni 0,21 ha wynosi 5 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj 530,00 zł.

- Suma oszacowania działki nr 136 o powierzchni 1,22 ha wynosi 34 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj 3 400,00 zł.

-Suma oszacowania działki nr 108 o powierzchni 0,21 ha wynosi 9 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj 910,00 zł.

Suma oszacowania działki nr 7/1 o powierzchni 3,02 ha w zabudowie siedliskowej wynosi 759 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 569 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj 75 970,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 66102013320000180200373423

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.l0:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska Kancelaria Komornicza w Grajewie 19-203 Grajewo Os. Południe 9  lei. 86 2723677 e-mail: grajewd@komornik.pl

                                                                         

Numer oferty: L/181/N/04/15
Region: podlaskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka