Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2014r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12 w sali nr III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej: 14-140 Miłomłyn, ul.Kolejowa 11, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą. 

- lokal   mieszkalny   położony   na   poddaszu użytkowym w budynku dwunastorodzinnym, 2-kondygnacyjnym (wybudowanym w latach 80-tych), w całości podpiwniczonym, przy ul.Kolejowej  w Miłomłynie. Lokal stanowi odrębną własność i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o powierzchni 63,70m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 16,60m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 16,40m2. Standard wykończenia lokalu mieszkalnego  - niski, brak centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 93/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i taki sam udział we współwłasności w częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Stan techniczny budynku dobry. Media: instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania (własna kotłownia dla całego budynku).

Suma oszacowania wynosi 121 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 170,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 07 marca 2014r.albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi; Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 07 marca 2014r.:

PeKaO SA II O/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski Kancelaria Komornicza Jana III Sobieskiego 3 A/ 9, 14-100 Ostróda tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail: ostroda.krolikowski@komornik.plwww.komornikostroda.pl       

 

Numer oferty: L/140/N/02/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 91.275,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie