Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22-04-2015r. o  godz 12,00w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

                                                                  PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości zabudowanej. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej 2- kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony o powierzchni zabudowy 109,00 m2. Działka numer 3407 o powierzchni 595,00 m2.

Nieruchomość położona jest w  Mińsk Mazowiecki, przy ul. 1-go PLM "W-wa" posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Mińsku Mazowieckim.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 498.320,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 373.740,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości tj. 49 832,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmie można wpłacać na konto komornika PKO-BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją nieruchomość można oglądać w dni powszechne od godz. 10,00 do

oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim przy ul.Okrzei 14 w sekretariacie Wydziału Cywilnego w godzinach pracy sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika w każdy dzień oprócz piątków w godz. 8,30 - 15,30

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic Kancelaria Komornicza 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kazikowskiego 25 tel.: 25 759 28 54, fax: 25 759 28 54, www.komornikminsk.pl

Numer oferty: L/49/N/04/15
Region: mazowieckie
Cena: 373.740,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka