Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Tadeusz Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  13-02-2015r. o godz. 10:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę przy ul. Kutrzeby 2 w sali nr 204, odbędzie się pierwsza licytacja   niewydzielonej części nieruchomości na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej,  zlokalizowanej w Modłej przy ul. Jesiennej.

Nieruchomość  gruntowa, oznaczona w ew. gruntu nr128/2, o powierzchni 1 318m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym z mieszkalnym poddaszem, niepodpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy budynku- 98m2, powierzchnia użytkowa ok. 130m2. Budynek nowy, o niezakończonym cyklu inwestycyjnym, bez odbioru technicznego.

Suma oszacowania udziału 1/2  nieruchomości wynosi 208.000,00zł,  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   156.000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP SA I/O Legnica 65102030170000250201600535 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość wolno oglądać w dniu 29.01.2015r. o godz. 10.30 oraz przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Tadeusza Malinowskiego ul.Słodowa 26A, 67-200 Głogów odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Uwaga.

W przypadku przystąpienia do licytacji nieruchomości przez małżeństwo oboje małżonkowie winni być obecni lub stawający na licytację winien przedłożyć pełnomocnictwo notarialne drugiego małżonka.

Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Tadeusz Malinowski ul. Słodowa 26a, 67-200 Głogów tel.: 76 8333712 mail: glogow1@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/135/N/01/15
Region: łódzkie
Cena: 156.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka