Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2014 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z siedzibą przy Świdnicka 51, 58-200 Dzierżoniów, pokój 203, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Szkolna 2, 58-203 Mościsko, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny wraz z udziałem 11,90 % we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania terenu, objętych księgą wieczystą nr 23002, położonego: 58-203 Mościsko, ul. Szkolna 2, obręb: 0005 Mościsko, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie, Lokal mieści się w budynku wielorodzinnym, w zabudowie zespolonej, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wybudowanym w 1830 roku, położonym na działce gruntu nr 686/23, o pow. 1196m2, na terenie zabudowy zagrodowej obiektów po byłej Agencji Rolnej. Lokal o pow. użytkowej 22,20m2, usytuowany na I piętrze budynku, składa się z kuchni i łazienki oraz pomieszczeń przynależnych tj. pomieszczenia gospodarczego o pow. 13,1m2 na I piętrze- użytkowanego jako pokój; pomieszczenia gospodarczego o pow. 28m2 na poddaszu - użytkowanego jako pokój z aneksem kuchennym i łazienką; oraz pomieszczenia o pow. 7,2m2 - piwnica na poziomie parteru. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną; ogrzewanie indywidualne, gaz z butli propan butan. Lokal obciążony jest prawem dożywotniej bezpłatnej służebności, co nie zostało ujawnione w księdze wieczystej. Wartość tego prawa wynosi 10 536,00zł. 

Suma oszacowania wynosi 24 229,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 171,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 422,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08952700070000198020000001. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak Kancelaria Komornicza, Świdnicka 38 2A, Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów tel. 748315195 / fax. 748323966

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/163431

Numer oferty: L/119/N/09/14
Region: dolnośląskie
Cena: 18 171,75 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie