Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-09-2015 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie z siedzibą przy Królewiecka 55, 11-700 Mrągowo, pokój 114, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy os. Parkowe 12, 11-700 Mrągowo. 

Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny złożony z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni 36,40 m2. 

Suma oszacowania wynosi 115 731,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 77 154,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 573,10 zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: PKO Bank Polski SA 28102036390000850200050377.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz Kancelaria Komornicza, Królewiecka 21, Mrągowo, 11-700 Mrągowo el. 897413250 / fax. 897413250.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/246452

Numer oferty: L/16/N/09/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 77.154,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie