Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek  Kancelaria Komornicza w Rzeszowie , ul. Słowackiego 24 pok. 35 na podstawie art. 953 kpc w zw. z/art. 983 kpc zawiadamia  że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 w dniu 5 czerwca 2014 r. o godz. 11:30 , sala nr 6 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Mrowia gm. Świlcza, składającej się z niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 1684 o pow. 0,0200 ha i z działki o numerze ewidencyjnym 1685 o pow. 0,0900 ha zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym , wolnostojącym o pow. użytkowej 158,95 m2 . Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta  prowadzona w VII  Wydziale  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 442.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 294.666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 44.200,00 zł w gotówce na rachunek Komornika Sądowego w PKO BP SA O/ 1 w Rzeszowie 05 J020 4391 0000 6802 0004 7001 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35 . Informacja o licytacji znajduje się na stronie na stronie http://komornik-rzeszow.pl/ i http://www.licytacje.komornik.pl/ .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek  ul. Słowackiego 24/35, 35-060 Rzeszów  tel.: 17 8537712 email: rzeszow6@komornik.pl

Numer oferty: L/175/N/05/14
Region: podkarpackie
Cena: 294.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka