Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy ul. Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wlkp., pokój 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Murzynowo Kościelne, 63-012 Dominowo, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Murzynowie Kościelnym  gm. Dominowo, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 8 o powierzchni 1,96 ha, zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Zabudowa znajduje się w części nieruchomości frontowej przy drodze, zaplecze nieruchomości stanowi pole uprawne. Teren z zabudową stanowi siedlisko byłego gospodarstwa rolnego. Teren siedliska jest ogrodzony, pole uprawne bez ogrodzenia. Teren lokalizacji uzbrojony jest w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej do których nieruchomość posiada przyłącza. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i siedliskowa a na zapleczu tereny upraw rolnych. W planach urbanistycznych teren lokalizacji nieruchomości oznaczony jest symbolem "RM", którego przypisano zapis - tereny rolno-osadnicze. Warunków zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości nie wydano. Budynek mieszkalny: parterowy, nie-podpiwniczony z dachem skośnym i poddaszem gospodarczym, w zabudowie wolnostojącej. Wiek pow. 50 lat, remont i modernizacja - 6 lat. Główny program użytkowy: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wiatrołap, korytarz. Z boku przybudowana częściowo zagłębiona w gruncie kotłownia, od strony podwórza wykonany podcień. Łazienka usytuowana częściowo pod schodami. Powierzchnia użytkowa (bez kotłowni) - ca 89 m2, powierzchnia kotłowni ca 11,5 m2. Schody na poddasze drewniane. Okna z profili PCW w kolorze białym. Drzwi wewnętrzne płytowe. Drzwi wejściowe warstwowe blaszane. Posadzki: panele podłogowe, płytki ceramiczne, wykładziny rulonowe. Ściany łazienki i fartuchy w kuchni licowane glazurą. Wyposażenie w instalacje: elektryczną, wod-kan., centralnego ogrzewania z przewodów giętkich, ciepłej wody. Grzejniki blaszane konwektorowe, kocioł CO węglowy, ciepła woda z bojlera. Wyposażenie łazienki w wannę, komplet ustępowy, umywalkę. Wyposażenie kuchni w podejście wod-kan. Budynek gospodarczy: parterowy z dachem skośnym i poddaszem gospodarczym do magazynowania ściołów. Wiek ok. 50 lat. Budynek inwentarsko-składowy o programie: stodoła - sąsiek i bojowca, w połowie część po-inwentarska ze stropem i poddaszem magazynowym. Powierzchnia użytkowa przyziemia - ca 128 m2.

Suma oszacowania wynosi 255 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 170 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A. O. Środa Wielkopolska 29 1090 1418 0000 0001 1145 0643.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej mieszczącym się pod adresem: ul. Stary Rynek 6, Środa Wielkopolska, 63-000 Środa Wlkp..

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Bernard Gust

Kancelaria Komornicza, ul. Ks. Kegla 4, Środa Wielkopolska, 63-000 Środa Wlkp.

tel. 61 285 06 24 785 933 717 / fax. 61 285 06 24

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/206648

 

Numer oferty: L/23/N/03/15
Region: wielkopolskie
Cena: 170.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka