Opis

podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 16 stycznia 2014r. o godz.14.00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 27 odbędzie się druga licytacja  nieruchomości położonej w miejscowości Myślenice, tj. lokalu mieszkalnego oznaczonego , położonego na parterze budynku wielomieszkaniowego zlokalizowanego na os. 1000-lecia w Myślenicach. Lokal o pow. użytkowej 77,50m2 składa się z 4 pokoi, jasnej kuchni, łazienki, WC i 2 przedpokoi. Do lokalu przynależy loggia, a także piwnica nr 3 o pow. 2,80m2. Lokal w stanie dobrym, wykończony. Nieruchomość  posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:275 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 183666,70 zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.lO-tej do 15-tej. zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomością także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam,by najpóźniej w terminiev licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty, prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

Numer oferty: L/5/N/12/13
Region: małopolskie
Cena: 183.666,70 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie