Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Marek Mrzyk zawiadamia na  podstawie art. 953 w zw. z art. 983 Kodeksu Postępowania Cywilnego, że w dniu 17 stycznia 2014 roku o godz.10.00 w sali numer 101 Sądu Rejonowego w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 2 odbędzie się: druga licytacja

nieruchomości  położonej w Mysłowicach przy ul.Konopnickiej. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mysłowicach  i obejmuje działki gruntu w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 1290m2 oraz budynek pawilonu handlowego o powierzchni użytkowej 160,39m2 stanowiący odrębną od gruntu własność.  

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 255.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj.170.000,00  zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do złożenia w kancelarii komornika rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 25.500,- zł. najpóźniej do godziny 9.00 w dniu licytacji. Wpłaty rękojmi można dokonać także przelewem na rachunek bankowy komornika w PKO BP SA nr 69102025280000060201034289 uznanym do godziny 13.00 dnia poprzedzającego licytację. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjęte.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika (tel. 32 22-34-000).

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/107141

 

Numer oferty: L/111/N/11/13
Region: śląskie
Cena: 170.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy
Działka