Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2014 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Paderewskiego, 42-300 Myszków, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Myszków przy ul. Paderewskiego, która składa się z działki gruntu o nr. ewid. 1033 o pow. 0,0580 ha, która ma urządzoną księgę wieczystą.  Nieruchomość wyposażona jest w urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, wodociągowa, gazowa i telekomunikacyjna. Działka zabudowana jest: budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z użytkowanym poddaszem, o pow. użytkowej 142,71 m.kw., o pow. zabud. 115,00 m.kw. Budynek wybudowany w 2009 roku. Budynek wykonany jest całkowicie w technologii tradycyjnej murowanej. Zestawienie pomieszczeń budynku: parter - pokój, kuchnia, łazienka, garaż, kotłownia, wiatrołap, korytarz i klatka schodowa; poddasze - 3 pokoje, łazienka, pralnia, korytarz i klatka schodowa. Budynek wyposażony jest w instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną ze zbiornikiem na ścieki, wentylacyjną grawitacyjną, c.o. z kotłem na paliwo stałe; budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, o pow. użytkowej 74,70 m.kw., o pow. zabud. 133,00 m.kw. Budynek wyraźnie podzielony jest na dwie części. Budynek wybudowany w 1905 roku. Budynek wykonany jest całkowicie w technologii tradycyjnej murowanej. Zestawienie pomieszczeń budynku: parter - 3 pokoje, pom. gospod, spiżarnia, w.c. i korytarz. Budynek wyposażony jest w instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną ze zbiornikiem na ścieki, wentylacyjną grawitacyjną, ogrzewania etażowego z pieca kaflowego; budynkiem gospodarczym jedno kontygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o pow. zabud. 56,00 m.kw. o pow. użytk. 23,20 m.kw. Budynek wybudowany w latach osiemdziesiątych XX wieku. Budynek wykonany całkowicie w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną. Nieruchomość z budynkami zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu ulic Paderewskiego oraz Włodowskiej, która posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 

Suma oszacowania wynosi 329 890,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247 417,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 989,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK Oddział Katowice 31 1130 1091 0003 9087 8790 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski Kancelaria Komornicza, Pułaskiego 12, Myszków, 42-300 Myszków tel. 343552011 / fax. 343552011.

 

Numer oferty: L/102/N/07/14
Region: śląskie
Cena: 247.417,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka