Opis

 

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,
ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
  

ZAMIERZA ZBYĆ 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego położonego w Namysłowie  przy ul. Reymonta 72  (woj. opolskie), o powierzchni 459,99 m2 

Lokalizacja nieruchomości: 

Namysłów – miasto w woj. opolskim, w powiecie namysłowskim, położone nad Widawą. 

Lokal położony na osiedlu mieszkaniowym. 

Powierzchnie  

Lokal o powierzchni  całkowitej powierzchnia  459,99 m2 -  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 

Opis: 

Lokal użytkowy o powierzchni 459,99 m2 znajdujący się w budynku handlowo-usługowym usytuowanym przy ul. Reymonta 72. Budynek został wybudowany w 1975 r. Lokal położony jest na dwóch kondygnacjach:  parter o powierzchni  102,78 m2 oraz I piętro o powierzchni 357,21 m2. Wejście do lokalu od strony bocznej budynku. 

Lokal wyposażony w podstawowe instalacje. 

Lokal nie ma urządzonej Księgi Wieczystej. 

Dla obszaru, na którym usytuowana jest przedmiotowa nieruchomość nie ma 

obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ponieważ nieruchomość jest położona na terenach, dla których brak aktualnego, miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego zgodnie z art. 154, ust.2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , w przypadku braku planu miejscowego, 

przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.  

 

Oczekiwana cena zbycia: 777.700,00 PLN. 

Zapraszamy do składania ofert ! 

Tel: +48 696 406 870 

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Numer oferty:
Region: opolskie
Powierzchnia: 459,99
Cena: 630.000,00
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Lokal użytkowy

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie