Opis

953 kpc w związku z art.955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul.Świdnicka 51 w sali nr 203, odbędzie się I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI  stanowiących:

I.    Lokal mieszkalny położony : 58-230 Niemcza, ul.Bolesława Chrobrego 17, na I piętrze , lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc,Pu=56,50 m2, Obręb 0001, Stare Miasto AM 8, działka nr:207/3 pow.gruntu:222m2. Pomieszczenie przynależne Pp=16,60 m2 -komórka w budynku obok wykorzystywana jako garaż. Z własnością lokalu mieszkalnego wiąże się udział 22,8% we wspólnych częściach budynku i jego urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu objętego księgą wieczystą Dla nieruchomości, której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

Suma oszacowania wynosi 53 498,72zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 124,04zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 349,87zł.

II.    Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem jednorodzinnym w zabudowie indywidualnej (dom w budowie na etapie stanu surowego zamkniętego)położonego:58-230 Niemcza, ul.Wiosenna, w prawie użytkowania wieczystego gruntu do 25.06.2084r, prawo własności zabudowań. 0bręb:0001,STARE MIASTO, AM 9, Działka nr:453, powierzchnia działki 0,0567 ha. Zabudowania na działce:budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter,piętro) wraz z kondygnacją strychu. Część niezabudowana działki stanowi plac przydomowy-teren nieurządzony, bez ogrodzenia, niezagospodarowany. Instalacje: woda doprowadzona do piwnicy, pozostałych instalacji brak. Na działce słup energetyczny.

Dla nieruchomości, której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 169 410,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 057,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 941,00zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 75-9527-0007-0000-1922-2000-0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak

Kancelaria Komornicza w Dzierżoniowie 58-200 Dzierżoniów ul. Ząbkowicka 42/7

tel. (074) 831-27-22 e-mail: dzierzoniowl@komomik.pl

Numer oferty: L/79/N/12/13
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka
Mieszkanie