Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-10-2014 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Relaksowa, Nowęcin, 84-360 Łeba, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa składająca się z działki o pow. 753m2 zabudowana budynkiem mieszkalno-pensjonatowym o pow. użytkowej 303,52m3. Budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej (parter i poddasze). Dach wielospadowy kryty blacho-dachówką – elewacja – ocieplenie – bez tynku strukturalnego. Ogrzewanie podłogowe w części grzejniki naścienne. Piec eko-groszek, bojler. Okna PCV, tynki cementowo-wapienne cekolowane. Stolarka wewnętrzna nowego typu – częściowo szklona. Parter: salon, trzy pokoje, łazienka, kuchnia, wc, kotłownia, pomieszczenie pomocnicze, komunikacja. Poddasze: osiem pokoi i siedem łazienek, aneks kuchenny i komunikacja. Podłogi – panele, glazura. Media – prąd, woda, kanalizacja. Działka płaska, ogrodzona (w części frontowej ogrodzenie kute, w pozostałej części – siatka druciana) w kształcie regularnym.

Suma oszacowania wynosi 589 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 392 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 69102046490000740200086207.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

Romualda Włodarczyk-Trojan

Kancelaria Komornicza, Kossaka 102, Lębork, 84-300 Lębork

tel. 598622915 / fax. 598622915

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/158333

Numer oferty: L/30/N/09/14
Region: pomorskie
Cena: 392.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka
Obiekt komercyjny