Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Piotr Pełka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-04-2015 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny  6,   48-300   Nysa,   pokój   402   Ratusz,   odbędzie   się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Otmuchowska , 48-300 Nysa, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na terenie po byłych koszarach wojskowych, który obecnie przekształcił się w kompleks przemysłowo – usługowo – handlowy. Działki położone są w głębi kompleksu przy drodze wewnętrznej o nawierzchni z kostki brukowej. Kompleks położony jest przy drodze wylotowej z Nysy w kierunku na Otmuchów – Paczków - Kłodzko. Działka nr 1/8 jest narożną. Nieruchomość od północy jest ogrodzona, po granicy kompleksu, płotem z betonowych elementów , a od wewnętrznych granic płotem z siatki. Wjazd na teren kompleksu jest z ul. Otmuchowskiej, przez bramy w ogrodzeniu kompleksu. Przed budynkami jest plac manewrowy o nawierzchni utwardzonej z betonu. Działka jest uzbrojona w sieć: wodociągową, elektryczną, kanalizację sanitarną i deszczową, telefoniczną. Lokalizację nieruchomości należy uznać za korzystną. Działka nr 1/8 zabudowana jest budynkami w zabudowie zwartej w kształcie litery U. Na prawo od wjazdu jest budynek biurowo – socjalno – produkcyjno – magazynowy. Przy wejściu do budynku, na lewo w korytarzu, są biura. Na prawo jest łazienka, dalej szatnia i jadalnia. Na końcu korytarza po lewej stronie jest biuro właściciela firmy. Przed biurem jest wejście do hali produkcyjnej, a dalej wejście do części magazynowej (tylna część budynku). Budynek jest murowany w latach 1976 – 79. Budynek nie jest podpiwniczony. Budynek był remontowany i modernizowany. budynku jest też kotłownia z piecem na węgiel. Powierzchnia użytkowa – ok. 550,0 m2. Budynek jest utrzymany w stanie średnim. Wyposażenie i wykończenie pomieszczeń jest z materiałów standardowych i są urządzone pod działalność produkcyjną z zapleczem dla załogi. W pomieszczeniach biurowych, socjalnych i produkcyjnych na sufitach i na ścianach miejscowo są zacieki. Pokrycie dachu wymaga konserwacji. Pomieszczenia wymagają odświeżenia. Pomieszczenia socjalne i sanitarne wymagają remontu. Budynek jest funkcjonalny i urządzony do potrzeb produkcji. Na lewo od wjazdu jest budynek produkcyjno – magazynowy. Budynek jest murowany z 1936 r. Budynek nie jest podpiwniczony. Budynek był remontowany i modernizowany. Hala podzielona jest na kilka pomieszczeń produkcyjnych. Budynek jest utrzymany w stanie średnim. Wyposażenie i wykończenie pomieszczeń jest z materiałów standardowych i są urządzone pod działalność produkcyjną z zapleczem dla załogi. W pomieszczeniach na sufitach i na ścianach miejscowo są zacieki. Pokrycie dachu wymaga konserwacji. Pomieszczenia wymagają odświeżenia. Z tyłu za halą produkcyjną jest część magazynowa. Jest to część zamknięta, lekkiej konstrukcji stalowej. Przy budynku dobudowano część magazynową konstrukcji stalowej z wypełnieniem ścian elementami z płyt poliwęglanowych. Dach pokryty jest blachą trapezową powlekaną. Posadzka jest betonowa z wykładziną przemysłową. Powierzchnie magazynowe to ok. 300,0 m2.Przy bramie jest wiata konstrukcji stalowej, z dachem pokrytym blachą. Wiata służy do przechowywania materiałów poprodukcyjnych i odpadów.

Suma oszacowania wynosi 583 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 437 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 06 1050 1490 1000 0005 0296 4166.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nysie

Piotr Pełka

Kancelaria Komornicza, ul. Drzymały 1, Nysa, 48-300 Nysa

tel. 774330931 / fax. 774330931

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/209608

 

Numer oferty: L/131/N/03/15
Region: opolskie
Cena: 437.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny