Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17.02.2014 roku o godz.14.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala numer XVI odbędzie się:

                                                              DRUGA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako działka gruntu o numerze ewidencyjnym 603/2 o powierzchni użytkowej 1.200,00 mkw zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 167,00 mkw, budynkiem byłej ubojni drobiu o powierzchni użytkowej 344,00 mkw położonej w miejscowości Oblęgór gmina Strawczyn stanowiącej własność dłużnika. 

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: ........................................................................  326.234,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: ....................................................................  217.489,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg dokonując wpłaty na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tą można będzie oglądać w dniu 31.01.2014 roku w godz. 12.00-12.30 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Natomiast na dwa tygodnie przed licytacja akta sprawy wraz z eleboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach syg.akt I Co 71/13 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz 25-312 Kielce, ul. Warszawska 30/24 e-mail: kancelaria@komornikkielce.pl tel/fax: 41 362-23-77

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/115664

Numer oferty: L/80/N/01/14
Region: świętokrzyskie
Cena: 217.489,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy
Dom
Działka