Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-08-2016 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala nr 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Morska, 84-110 ODARGOWO. 

Opis nieruchomości:
Działka nr 296/1 Przedmiotowa działka ma kształt nieregularnego wieloboku , o płaskim ukształtowaniu terenu. Od strony północnej , wschodniej i południowej otoczona terenami działek zabudowanych budynkami mieszkaniowymi jednorodzinnymi , od strony zachodniej przylega do działki drogowej – drogi publicznej ul. Morskiej, przy której w sąsiedztwie wycenianego pawilonu znajduje się przystanek autobusowy PKS. Działka ogrodzona płotem drewnianym z trzech stron , od strony drogi ogrodzenia brak. Wzdłuż elewacji zachodniej budynku wykonane ogrodzenie drewniane z furtką wejściową na część działki , stanowiącej teren na zapleczu sklepu. Działka zabudowana pawilonem handlowym – dawny sklep spożywczo-przemysłowy. Teren działki poza zabudową niezagospodarowany , porośnięty trawą. Działka uzbrojona w elektryczną, sieć wodociągowa w bliskim sąsiedztwie ( w drodze ). Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Powierzchnia działki nr 296/1 - 0,0190ha. Zabudowa na działce nr 296/1. Budynek pawilonu handlowego ( dawny sklep spożywczo - przemysłowy ) jest obiektem parterowym, wolnostojącym, nie podpiwniczonym , posadowionym bezpośrednio na gruncie, wybudowanym przypuszczalnie w latach 60-tych XX wieku ( dawny pawilon GS ). Obiekt w konstrukcji drewnianej wykonanej na podmurówce betonowej. Dach jednospadowy drewniany , kryty płytami blachy falistej. 

Suma oszacowania wynosi 88 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 58 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/307700

 

Numer oferty: L/31/N/07/16
Region: pomorskie
Cena: 58.866,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy