Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-01-2014r. o godz. 12:00 w sali nr IV Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, Łódź odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej kamienicą z 1910 r. położonej: 93-133 Łódź, Kilińskiego w obrębie G-04, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Działka nr 296 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym we wschodniej części działki, przylegającej do ul Kilińskiego. Na działce posadowione są również trzy budynki gospodarcze, wzniesione ścianami szczytowymi w granicach działki. Na działce gruntu nr 269 od strony wschodniej posadowiony jest wielorodzinny budynek mieszkalny- kamienica. Budynek wzniesiony ok. roku 1910. Budynek jest trzypiętrowy, niepodpiwniczony, ze strychem nieużytkowym. W budynku znajdują się lokale mieszkalne o zróżnicowanych powierzchniach. Na parterze lokal usługowy- sklep spożywczy.

Suma oszacowania wynosi 786 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 590 100,00 zł.   Licytant   przystępujący   do  przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej dziesiątej sumy   oszacowania,   to   jest   78 680,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto Sądu-Rejonowego dła Łodzi-Widzewa:Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Łodzi 28 11301163 0014 7129 0490 0001 albo na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89 1050 1461 1000 0022 7488 4713 z tym zastrzeżeniem, iż wpłat można dokonywać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu tygodnia przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56 pod sygn. akt II1 Co 7548/13

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.III) jrzy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik Kancelaria Komornicza Gen. Dąbrowskiego Jarosława 17/21, 93-177 Łódź tel. (42)256-87-84,(42)630-76-01/46 e-mail: kamilpietrasik@komornik.pl www.komornik.lodzwidzew.pl

 

Numer oferty: L/156/N/12/13
Region: łódzkie
Cena: 590.100,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny