Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Dariusz Starzonek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Złotowie z siedzibą przy Konopnickiej 15, 77-400 Złotów, pokój 101, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Niepodległości 28, 64-965 Okonek.

Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska)  o pow. 46,18 m2 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (III piętro), 5- kondygnacyjnym, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju (do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,79 m2 oraz udział 4897/1032609 części w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku.

Suma oszacowania wynosi 80 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 53 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBL Zakrzewo 64 8944 0003 0002 3315 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Dariusz Starzonek Kancelaria Komornicza, Norwida 4, Złotów, 77-400 Złotów tel. 67 263 79 78 / fax.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/246179

Numer oferty: L/140/N/08/15
Region: wielkopolskie
Cena: 53.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie