Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-07-2014r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku mającego siedzibę przy Osiedle Siejnik 1 18 w sali nr 4 odbędzie się druga licytacja nieruchomości

-lokalu mieszkalnego położonego w Olecku przy ul. Al. Zwycięstwa 27, o powierzchni 33,30 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 3,20 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą wraz z udziałem w częściach 170/10000, które stanowi grunt oraz wspólne części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Wartość szacunkowa w/w nieruchomości wynosi 114 000,00 zl. Cena wywołania 76 000,00 zł.

-udziału w części 1/61 nieruchomości gruntowej położonej w Olecku, przy ul. Kasprowicza, na działce o nr geodezyjnym 751/3, o powierzchni 1586m2, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość jest użytkowana jako miejsce postojowe dla samochodów osobowych.

Wartość szacunkowa w/w nieruchomości wynosi 3 900,00 zł. Cena wywołania 2 600,00 zł. Termin oględzin wyżej wskazanej nieruchomości wyznaczony został na dzień 8 lipca 2014 roku o godz. 1000.

Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika łub na konto w Banku Spółdzielczym w Suwałkach nr 58 93590002 0029 0850 2000 0002 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem teł. 87 520-27-37.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać przeglądać w Sądzie Rejonowym w Olecku przy ul. Osiedle Siejnik I 18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy.

 

Podstawa:   obwieszczenie   Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Olecku   Dariusz   Jankowski ul. Kolejowa 3/11, 19-400 OLECKO tel.: 87 5202737 fax: 87 5202737 mail: olecko.jankowski@komornik.pl

Numer oferty: L/136/N/06/14
Region: warmińsko-mazurskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka
Mieszkanie