Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.12.2015 r.  o godz 10,30 w  sali Sądu Rejonowego  we Włoszczowie , mieszczącego się przy ulicy Kusocińskiego 11 we Włoszczowie odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości w postaci: dz. nr 1334, 1331, 1332, 1333 o pow. 15,38 ha  położonej w msc. Oleszno gm. Krasocin. 

Wymienione nieruchomości stanowią  kompleks - zespół dworsko-parkowy o łącznej powierzchni 15,38 ha. Działka nr 1332 jest zabudowana dworem powstałym na przełomie XVIII i XIX wieku usytuowanym na wyspie otoczonej fosą wodną na którą prowadzi droga przez mostek. Park z kilkoma starodrzewami. Działka posiada dostęp do energii elektrycznej, wody ze studni głębinowej oraz kanalizacji sanitarnej. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 573.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 429.750,00  zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Podstawa : obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik Kancelaria Komornicza, Os. Broniewskiego 14, Włoszczowa, 29-100 Włoszczowa tel. 41 3942825 / fax. 413942825. 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/260562

Numer oferty: L/21/N/11/15
Region: świętokrzyskie
Cena: 429.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny