Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy  Sądzie  Rejonowym  w  Olsztynie  Roman  Kopaniarz   tel. (89) 5275489  ogłasza, że: dnia 04-03-2014r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Artyleryjska 3 C w sali nr 410, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 64, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW. Lokal znajduje się na III piętrze, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 35,80 m2.

Suma oszacowania wynosi 178 033,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 133 524,75zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17.803,30 zł w gotówce lub na konto komornika:

BGK O. w Olsztynie 94113011890025011425200001- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W kancelarii komornika można oglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.VI) przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Roman Kopaniarz Kancelaria Komornicza w Olsztynie 10-038 Olsztyn ul. Św. Wojciecha 3/3A; tel. (89) 5275489 e-mail: olsztyn6@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/121275

 

Numer oferty: L/77/N/02/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 133.524,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie