Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,       

02-515 Warszawa                  

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie                                                                                           

 przygotowuje do zbycia w formie przetargu 

prawo do nieruchomości położonej w Opolu  przy ul. Damrota 2 A (woj. opolskie ) składające się z  prawa własności trzech lokali o łącznej powierzchni  1.964,74 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działek gruntu,

 Budynek składa się z trzech nierozerwalnych architektonicznie lokali użytkowych. Są to:

1) lokale użytkowe nr 1 i nr 2 o łącznej pow. użytkowej 1.567,07 m² (1.889,54 m² wraz z powierzchnią piwnicy) położone w jednym budynku. Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną:

piwnica-322,47 m2, parter-366,80 m2, I piętro- 356,83 m2, II piętro-279,08 m2, III piętro- 277,30 m2,

IV piętro- 287,06 m2. Lokale położone są w budynku posadowionym na działce gruntu nr 36/1 AM-49 o pow. 484 m². Dla lokali prowadzone są Księgi Wieczyste nr OP1O/00094293/0 i nr P1O/00094296/1.

2) lokal użytkowy nr 1A o pow. użytkowej 75,20 m² , położony na parterze, wraz z udziałem

wynoszącym 2563/10 000 we wspólnych częściach budynku i w prawie własności działki gruntu nr 36/5 AM-49 o pow. 106 m², objęty Księgą Wieczystą nr OP1O/00094294/7 prowadzoną przez Sąd

 

Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1 964,74 m2.

 

Lokale są wyposażone w podstawowe instalacje.Budynek wpisany do Rejestru Zabytków Miasta Opola pod numerem 20141/78 z dnia 15.11.1978r

 

 

 

 

Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Tel: +48 696 406 870

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Numer oferty:
Region: opolskie
Powierzchnia: 1964,74
Cena: przygotowywane do przetargu
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Lokal użytkowy

Dane sprzedającego

PKO BP SA 02-515 Warszawa Biuro Sprzedaży Nieruchości