Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-05-2015r. o godz. 11:15  w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Ozimska 60 A w sali nr 16 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowaną nieruchomość gruntową obejmującą działkę nr 78 z km 5 o pow. 0,7020 ha. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do kwadratu.

Teren działki plaski, utwardzony tłuczniem. Działka od strony południowej i zachodniej ogrodzona ogrodzeniem systemowym z siatki o wysokości 1,70 m, od strony północnej ogrodzona ogrodzeniem betonowym z elementów prefabrykowanych. Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową, sieć kanalizacyjna jest na sąsiadującej od wschodu działce nr 33/3, natomiast w zachodniej części, na działce sąsiadującej znajduje się stacja transformatorowa. Działka zabudowana jest budynkami byłej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Budynek oznaczony w ewidencji budynków numerem 43 o powierzchni zabudowy 457,00 m2 oddany do użytku w 1940 roku, obecnie kwalifikuje się do rozbiórki. Budynek oznaczony w ewidencji budynków numerem 44 o powierzchni zabudowy 181,00 m2 oddany do użytku w 1940 roku, obecnie kwalifikuje się do rozbiórki. Budynek oznaczony w ewidencji budynków numerem 45 o powierzchni zabudowy 174,00 m2 o powierzchni użytkowej 156,60 m2 oddany do użytku w 1982 roku, obecnie użytkowany jako warsztat. Ponadto na działce znajdują się zasieki na opał (żelbetowe ściany oporowe).

W przypadku sprzedaży nieruchomości konieczne będzie odprowadzenie podatku VAT z tego tytułu,  położonej: 45-809 Opole, Spokojna,  dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 780 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 585 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 78 080,00zł. Rękojmię można uiścić:

- w. kancelarii Komornika w Opole 45-050, ul Gen. Zajączka 18/4 najpóźniej do godz. 15.00 dnia roboczego poprzedzającego licytację (do 06-05-2015 r.),

 lub na konto komornika najpóźniej do dnia 06-05-2015 r. na konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 10203668 0000 5002 0093 0313.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński ul. Gen. Józefa Zajączka 18, 45-050 Opole tel.: 077 4566831 fax.: 077 4413007 mail: opole4@komornik.pl

  

Numer oferty: L/171/N/03/15
Region: opolskie
Cena: 585.600,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny