Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sąd/ie Rejonowym w Opolu Ewa Czaplińska-Sikora na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-04-201 Sr. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego 45-368 Opole, ul.Ozimska 60 A sala nr 201 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny  położony na poddaszu w budynku II kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym znajdujący się w Opolu w obrębię Pól wsi przy ul. Partyzantów 72. Lokal o powierzchni 78,1 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki + wc i przedpokoju. Do lokalu przynależna komórka K - I o powierzchni 14,53 m2. W lokalu są instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. Ogrzewanie c.o własne. Piec grzewczy na paliwo stale umieszczony w łazience. Pierwotnie, co ma odzwierciedlenie w zapisach w KW prowadzonej dla lokalu, lokal składał się /. I pokoju, kuchni, spiżarki, łazienki, wc i przedpokoju. Dokonano zmiany: w spiżarce wykonano kuchnię, a w kuchni pokój. W stanic aktualnym wejście do kuchni jest z pokoju. Kuchnia bez oświetlenia zewnętrznego. W lokalu są dwa okna w tym jedno połaciowe. Elementy wykończenia z oznakami zużycia technicznego i funkcjonalnego. Lokal wymaga wykonania, w warunkach tynkowych, remontu w tym wymiany drzwi, podłóg, białego montażu oraz wyposażenia kuchni. W stanie aktualnym na podłogach wykładziny z pcv, w kuchni panele. Drzwi płycinowe. Na ścianach tynk. W łazience • we na ścianach płytki ceramiczne starego typu i biały montaż. Budynek mieszkalno użytkowy w którym znajduje się lokal oraz budynek w którym zlokalizowana jest komórka K - I posadowione są na działce gruntu oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 6/34 z k.m 8 o powierzchni 0.2242ha. Budynek posadowiony jest w; granicy zachodniej. Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika komunikacji pieszej ul. Partyzantów i od strony podwórza.

Wyszacowana wartość rynkowa prawa własności do lokalu wynosi: 106 800,00 zł  położonego: 45-802 Opole. ul.Partyzancka 72, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi I06 800,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 680,00 zł Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 1 O. Centrum w Opolu 48 10203668 0000 5202 0093 0305 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie / przepisem art.976 $1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Ewa Czaplińska-Sikora ul. Gen. Józefa Zajączka 18, 45-050 Opole tel.: 077 4565372 mail: opole1@komornik.pl

 

Numer oferty: L/54/N/03/15
Region: opolskie
Cena: 80.100,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie