Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Michał Kędzierski Kancelaria Komornicza w Lidzbarku Warmińskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13 lutego 2015 r. o godz 8.40 w sali nr 110 Sądu Rejonowego w Bartoszycach VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się:

                                                              DRUGA LICYTACJA

lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 57,30 ni 2, położonego w Ornecie przy ul. 1-go Maja 48C. W/w lokal położony jest na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

Powyższa nieruchomość  posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 132.260,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 88.173,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika nr 81116022020000000080281396.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Michał Kędzierski Kancelaria Komornicza w Lidzbarku Warmińskim ul. Konstytucji 3-go Maja 18 tel./fax (89)767-45-42.

 

Numer oferty: L/132/N/12/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 88.173,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie