Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 10 LISTOPADA 2016r., o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie sala nr 32 odbędzie się: DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI gruntowej obejmującej działkę geodezyjną nr 430/86 o powierzchni 3452 m2 zabudowaną niezamieszkałym domem jednorodzinnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 353,96 m2 w stanie surowym zamkniętym do wykończenia.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Orzesze przy ulicy Lema.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 662.259,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania t.j. kwotę: 441.506,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 66.225,90 zł. Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnik winien umożliwić oględziny nieruchomości w dniach od 07.11.2016r do 08.11.2016r w godz. od 14.00 do 16.00

W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn. I Co 1513/15.

Obwieszczenie o licytacji wraz ze zdjęciami nieruchomości zostaną opublikowane na stronie internetowej kancelarii komornika pod adresem: www.komornik-sądowy.pl oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl.

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/321267

Numer oferty: L/2/N/10/16
Region: śląskie
Cena: 441.506,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka