Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Wojciech Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,   że   w   dniu   04-11-2013   o   godz. 10:10   w   budynku   Sądu   Rejonowego   w   Lesznie   z siedzibą przy Dąbrowskiego 2, 64-100 Leszno, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy Szkolna  4,   54-113 Osieczna, dla którego Sąd Rejonowy w Lesznie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 86 440,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 626,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 644,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 83 1020 3088 0000 8402 0035 6071. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lesznie mieszczącym się pod adresem: Dąbrowskiego 2, Leszno, 64-100 Leszno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lesznie

Wojciech Ptak

Kancelaria Komornicza, Lipowa 34, Leszno, 64-100 Leszno

tel. 65 5207942 / fax. 65 533 70 02

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/96516

 

Numer oferty: L/72/N/10/13
Region: wielkopolskie
Cena: 57.626,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie