Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,      

02-515 Warszawa                  

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości                                                                                           

 

ZAMIERZA ZBYĆ

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1705/6, położoną w Ostrowi Mazowieckiej przy skrzyżowaniu Placu Księżnej Anny Mazowieckiej 2 z ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej (woj. mazowieckie)

Lokalizacja nieruchomości:

Nieruchomość położona jest przy centralnym placu miasta. W najbliższym otoczeniu znajduje się ul. 3-go Maja, która jest główną arterią komunikacyjną miasta. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się: ratusz miejski, sąd rejonowy, starostwo powiatowe oraz liczne punkty handlowe i usługowe. Do nieruchomości istnieje bardzo dobry dojazd, w najbliższym sąsiedztwie znajdują się miejsca parkingowe.

Powierzchnia:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego zajmuje powierzchnię 585,00 m2

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OS1M/00028760/6

Cena do negocjacji: 124 300 zł netto

Zapraszamy do składania ofert !

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków sprzedaży można uzyskać:

tel: +48 696 407 828

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

 

Region: mazowieckie
Powierzchnia: 585 m2
Cena: 124.300,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Działka

Dane sprzedającego

PKO Bank Polski SA