Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Szalonka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-02-2014r.r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Sądowa 2 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej budynek jednorodzinny wybudowany w 2008 roku, w zabudowie bliźniaczej, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony z garażem w bryle, o powierzchni użytkowej 121.00 m2. Budynek murowany z bloczków gazobetonowych. ocieplony styropianem, nieotynkowany. Dach spadowy o konstrukcji drewnianej z izolacją termiczna, kryty blacho dachówką. Budynek od strony zachodniej posiada murowany taras o powierzchni 15.17 m2. Ogrzewanie kominkowe i gazowe - piecem dwu funkcyjnym. Budynek położony na działce gruntu o powierzchni 315 m2. ogrodzonej od strony północno - zachodniej tj. zajętej pod ogród przydomowy, front budynku nieogrodzony. Teren działki od frontu niezagospodarowany, bez zieleni ozdobnej. W zachodniej granicy działki, znajduję się drewutnia o powierzchni 10.02 m2. Nieruchomość nie jest położona bezpośrednio przy drodze publicznej. Wjazd na teren działki z ul Różanej odbywa sie przez działkę nr 217/3. na której została ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa. Ulica Różana jest gminną drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej i średnim natężeniu ruchu kołowego, uzbrojoną w sieć: wodociągowa. kanalizacyjną. energetyczną, gazowa, telekomunikacyjną i telewizji kablowej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanów i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

położonej: 63-400 Ostrów Wlkp, Różana, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 331 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 248 250.00zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33.100,00 zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ALIOR Bank 24 24900005 0000 4510 9273 4240 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:30 do godz,14:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nic będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy                 

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim       

Tomasz Szalonka                                                          

Kancelaria Komornicza ul. Ks. J. Kompałły 3a/3, 63-400 Ostrów Wlkp. tel. (62) 591 74 03 e-mail: ostrow3@komomik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/115379

Numer oferty: L/140/N/01/14
Region: wielkopolskie
Cena: 248.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka