Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka (tel. 16 621-31-41) ogłasza, że dnia
20-07-2016 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 w sali nr 2 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Ostrowie gm. Radymno, oznaczonej jako dz.nr 1635 obręb Ostrów o pow. 0,06 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 119,0 m2.

Suma     oszacowania   wynosi   199 200,00 zł,  zaś    cena    wywołania    jest    równa  2/3  sumy  oszacowania  i  wynosi   132 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 920,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi w kancelarii komornika mieszczącej się w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 53  Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/304652

Numer oferty: L/39/N/06/16
Region: śląskie
Cena: 132.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka