Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Agnieszka Kołodziej na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2014 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy J.Piłsudskiego 10, 56-300 Milicz, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Ostrowąsy, 56-300 Milicz, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Miliczu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: działka o pow. 0,48 ha zabudowana budynkami o charakterze mieszkalnym i użytkowym, w całości ogrodzona, z doprowadzonymi przyłączami: wodociągowym, energii elektrycznej oraz kanalizacyjnym do własnego zbiornika bezodpływowego. Wg ewidencji gruntów dz. nr 141/2 to: PsIV o pow. 0,20 ha i B-PsIV o pow. 0,28 ha. W skład zabudowań wchodzą: budynek biurowo-handlowy: z lat 80-tych ub. wieku, jednokondygnacyjny, w zabudowie szeregowej, niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną (nowa z 2012r.), wodociągową, kanalizacyjną do własnego zbiornika bezodpływowego, piec centralnego ogrzewania, który ogrzewa budynek mieszkalny, pow. 73,91 m2; budynek mieszkalny: z lat powojennych, jednokondygnacyjny, w zabudowie szeregowej, okna PCV 7 szt. wymienione w 2012 r., drzwi wejściowe drewniane wymienione w 2013 r., wyposażony w instalacje: elektryczną (wymieniona), wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania - piec na paliwo stałe, złożony z: wiatrołapu, przedpokoju, 2 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarni o pow. 70,97 m2; budynek garażowy: z lat 80-tych ub. wieku, jednokondygnacyjny, w zabudowie szeregowej, jedna brama wjazdowa rolowana, na mechanizmach elektrycznych, druga brama metalowa, nowe tynki, wymieniona instalacja elektryczna, pow. użytk. 49,19 m2; budynek magazynowy I: przybudowany do garażu, jednokondygnacyjny w części z poddaszem składowym, niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną, pow. zabudowy 239,40 m2, pow. użytk. 205,15 m2; budynek magazynowy II: z lat 80-tych ub. wieku, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną, obiekt wyremontowany, pow. zabudowy 150,20 m2, pow. użytk. 127,20 m2; część niezabudowana utwardzona o pow. 900,00 m2. W dziale III księgi wieczystej wpisane są: dożywotne, bezpłatne i niepodzielne prawo służebności mieszkania, polegające na współposiadaniu całego budynku mieszkalnego z prawem współkorzystania z garażu, stodoły i budynku gospodarczego oraz z prawem swobodnego poruszania się w obrębie siedliska, o wartości 67 069,00 zł oraz prawo użytkowania nieruchomości o wartości 20 500,00 zł

Suma oszacowania wynosi 498 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 374 040,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 872,00 zł. Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika oraz w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Miliczu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji związanych z licytacją przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (71) 384-03-99.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Agnieszka Kołodziej

Kancelaria Komornicza, Kopernika 23, Milicz, 56-300 Milicz

www.komornik-milicz.pl

tel. (71) 384 03 99 / fax. (71) 383 16 13

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/161085

Numer oferty: L/11/N/09/14
Region: dolnośląskie
Cena: 374.040,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka