Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-03-2014r. o godz. 14.00 w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się:

                                                       PIERWSZA LICYTACJA

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w miejscowości Oświęcim, przy ul. Obozowa 10 posiadającego założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW, opisanego jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny położony przy ul. Obozowa w Oświęcimiu,  numer budynku 10 o pow. 57,56 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. 

Prawo oszacowane jest na kwotę 150.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 112.500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 15.000,00 najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu w/w kwoty na konto komornika).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu                                                                           

Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu ul. Zaborska 2A, 32-600 Oświęcim tel./fax: 33 842 26 12; e-mail: kancelaria@komornikpaszek.pl; www.komomikpaszek.pl

Numer oferty: L/44/N/02/14
Region: małopolskie
Cena: 112.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie