Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2015 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział Cywilny, Kwiatkowskiego 3 sala 3 , 21-400 Łuków, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Oszczepalin Pierwszy, 21-411 Wojcieszków, dla której Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

działka ew. nr 182 o pow. 0,30 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o konstrukcji drewnianej (parterowy, niepodpiwniczony o pow. użytkowej ok. 68 m. kw), budynkiem murowanym gospodarczym, murowaną piwnicą z dachem dwuspadowym krytym deskami oraz drewnianą wiatą krytą strzechą. 

Suma oszacowania wynosi 205 475,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 136 983,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 547,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 63102012600000050200140152.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś Kancelaria Komornicza, Ojców Pijarów 7, Łuków, 21-400 Łuków tel. 257982211 / fax. 257982211.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218399

 

Numer oferty: L/220/N/05/15
Region: lubelskie
Cena: 136.983,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka