Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Piotr Banaszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-02-2015 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Lecha 12, 05-400 Otwock 1, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny  jako przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa usytuowany w budynku wielorodzinnym położonym w Otwocku przy ul. Lecha 12, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 68,41m2. Lokal składa się: pokój dzienny otwarty na kuchnię, 2 sypialnie, przedpokój, łazienka i wc.

Suma oszacowania wynosi 245 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 163 333,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Millennium Bank 62 11602202 0000 0001 7961 8759.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Otwocku mieszczącym się pod adresem: Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Otwocku

Piotr Banaszczyk

Kancelaria Komornicza, Staszica 27, Otwock, 05-400 Otwock

tel. 22 7791168 / fax. 22 7791168

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/192251

 

 

Numer oferty: L/130/N/01/15
Region: mazowieckie
Cena: 163.333,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie