Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie Jan Zarębski na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-07-2016r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Kartuzach 83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 26 w sali nr 6 odbędzie się druga licytacja nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Powierzchnia działki nr 180/16 wynosi 1.036 m2.Powierzchnia użytkowa budynku z garażem - 176,5 m2, powierzchnia zabudowy budynku - 101,8 m2, kubatura budynku - 482,6 m3. Nieruchomość uzbrojona w przyłącze energetyczne i wodociągowe. Kanalizacja sanitarna do zbiornika szczelnego.

Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta ze ściętym narożnikiem. Teren działki plaski bez wzniesień. Dojazd do nieruchomości odbywa się od strony ul. Halnej, od drogi publicznej nieutwardzonej. Działka w całości ogrodzona. Na dzień wyceny budynek był niezamieszkały położony: 83-300 Pępowo, Halna,

 

Suma oszacowania wynosi 530 000,00zl. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 353 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 000,00 zł

 UWAGA! - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

Numer oferty: L/41/N/06/16
Region: pomorskie
Cena: 353.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka