Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Jan Zarębski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-07-2013 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach z siedzibą przy Dworcowa 2, 83-400 KOŚCIERZYNA, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Matejki, 83-400 Kościerzyna, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kartuzach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka o nr geodezyjnym nr 140/4 o powierzchni 606 m2 , w skład której wchodzi prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego o powierzchni użytkowej 140,86 m2, a powierzchni całkowitej łącznie z pomieszczeniami piwnicznymi i garażami 239,23 m2. Budynek całkowicie podpiwniczony, powierzchnia pomieszczeń piwnicznych wraz z garażami wynosi 98,37 m2 przy zróżnicowanej wysokości, powierzchnia garażu wbudowanego jest równa 22,90 m2, garaż dobudowany o pow. użytkowej 27,16 m2, powierzchnia użytkowa parteru 83,62 m2, powierzchnia użytkowa I piętra 57,24 m2. Dom został wybudowany przypuszczalnie w latach 90-tych XX wieku. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Uzbrojona w sieć wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową. Stan techniczny budynku dobry.

Suma oszacowania wynosi 505 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 378 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP SA w Kościerzynie 83 1020 1879 0000 0202 0002 7938.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach

Jan Zarębski

Kancelaria Komornicza, ul.Szopińskiego 1/4, 83-400 Kościerzyna

tel. 58 686 84 06 / fax. 58 686 25 79

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/70671

 

Numer oferty:
Region: pomorskie
Cena: 378.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka