Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 01.08.2013r. o godzinie 11:30  w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a, w sali nr 215 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 03-253 Warszawa, ul. Przydrożna.  Dla nieruchomości IX Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności gruntu oraz część budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu.

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa to budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej-segment środkowy. Jest to budynek piętrowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, pokryty blachą z garażem w bryle budynku. Lokal mieszkalny składa się : pokój dzienny-1, kuchnia-1, wc-1, hall-1, komunikacja-1przedsionek-1, sypialnia-3, garderoba-1, poddasze-1, garaż-1. Są też dwa miejsca parkingowe przed budynkiem. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 190,89m2 w tym garaż 16,18m2.

Suma oszacowania wynosi 910.500,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 682.875,00PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 91.050,00PLN.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ 46103015080000000803535019, lub na rachunek bankowy Komornika 66102010970000720200841635 w w/w kwocie.

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno przeglądać w sekretariacie II Wydziału Cywilnego  Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ przy ul. Terespolskiej 15a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego Sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Julian Banachowicz Adres kancelarii Komornika: ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa,tel. 22 465 67 15 / fax. 22 465 67 17

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/73446

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 682.875,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom