Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 8 sierpnia 2013 o godz. 14:45 w sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Łazy, gmina Jerzmanowice Przeginia, oznaczonej jako działka nr 8/1, o powierzchni 1,3998 ha dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skale prowadzi księgę wieczystą, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 162,10 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi, rolniczymi murowanymi.

 Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota - 325 000,00 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy zł). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota - 243 750, 00 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt zł ). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 25 lipca 2013 roku o godzinie 10:00 w miejscu położenia nieruchomości zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem
z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń UL. CYSTERSÓW 13A/1, 31-553 KRAKÓW tel.: 12 2941806 mail: krakow12@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76715

 

Numer oferty:
Region: małopolskie
Cena: 243.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom