Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Sławomir Majcher na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kosciuszki 5, 28-100 Busko Zdrój, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Wójcza, 28-133 Pacanów, dla której Sadu Rejonowego w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
Działki gruntu oznaczonego nr ewidencyjnym 134 o powierzchni 0,35 ha. Są to użytki rolne zabudowane w klasie B-R III a o pow. 0,15 h oraz sad S-R III a o pow.0,20 ha.. Działka położona w centrum wsi przy drodze asfaltowej gminnej. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym podpiwniczonym z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krytym eternitem falistym. Powierzchnia użytkowa wynosi 85,04 m2 . Pomieszczenia są zdewastowane . Budynek nie jest zabezpieczony. Pootwierane drzwi wejściowe co powoduje dalszą dewastację. Na parterze znajdują się pomieszczenia z przeznaczeniem na Kuchnię , 3 pokoje , przedsionek z wejściem na strych. Piwnica znajduje się pod częścią budynku mieszkalnego i ma pow. 15,27 m2. Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany . Podłogi z desek do wymiany. Instalacja wodociągowa zdewastowana., instalacja elektryczna " odcięta ". Działka zarośnięta , brak bieżących prac pielęgnacyjnych ( koszenie trawy , bieżące naprawy budynku - oberwane rynny wyłamane zamki w drzwiach ) . Budynkiem stodoły ze stajnią . Budynek częściowo drewniany ( stodoła ) a częściowo murowany ( stajnia ) . Budynek z dachem dwuspadowym kryty dachówką cementową . Budynek zdewastowany. Powierzchnia użytkowa wynosi 139,68 m2 , w tym stodoły - 88,50 m2 , stajni - 25,38 m2 oraz komórki - 25,80 m2. Komórki , która jest tak zdewastowana, że nadaje się jedynie do rozbiórki. Pozostała część działki zarośnięta chwastami i drzewami owocowymi , które z braku pielęgnacji nadaję się do wykarczowania.

Suma oszacowania wynosi 97 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 91 8517 0007 0010 0163 7538 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju

Sławomir Majcher

Kancelaria Komornicza, Kosciuszki 60, Busko Zdrój, 28-100 Busko Zdrój

tel. 41 370 13 28 / fax. 41 370 18 69

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/68975

Numer oferty:
Region: świętokrzyskie
Cena: 73.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka