Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 8.07.2013r. o godzinie 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w Sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o powierzchni 1,05 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni 280 m2, położonej w Młynowie, gm. Mrągowo, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 327.400,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 245.550,00PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 32.740,00PLNRękojmię można uiścić na konto Komornika: PKO SA O Centrum w Mragowie 28102036390000850200050377

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od  godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii Komornika odpis  protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sadowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz  Adres kancelarii komornika: ul.  Królewiecka 21/17, 11-700 Mrągowo, tel. tel.: 89 7413250; email: mragowo@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/75758

 

Numer oferty:
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 245.550,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka