Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-09-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu z siedzibą przy Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście, pokój sala nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Bema 13, 72-600 Świnoujście, dla którego Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

prawo własności do lokalu mieszkalnego o powierzchni 57,47 m2 znajdującego się w miejscowości Świnoujście przy ul. Bema 13. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 5747/70746 nieruchomości objętej Księgą Wieczystą  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest Księga Wieczysta. Budynek w którym znajduje się lokal jest II piętrowy, wielorodzinny, kilku-klatkowy. Budynek w dobrym stanie technicznym, ocieplony. Lokal mieszkalny znajduje się na II piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, korytarza

Suma oszacowania wynosi 198 409,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 806,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 840,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 12, Świnoujście, 72-600 Świnoujście tel. 91 3212124 / fax. 91 3212124

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/83750

Numer oferty:
Region: zachodniopomorskie
Cena: 148.806,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie