Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim z-ca Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-06-2013r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul.Zwirki i Wigury 3 w sali nr 15, 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2  odbędzie się

pierwsza    licytacja

 nieruchomości - lokal mieszkalny  położony.: 64-200 Wolsztyn, Komorowo 24, dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp XIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wolsztynie prowadzi księgę  wieczystą. Powierzchnia lokalu wynosi 41,2 m2 i składa się z pokoju z aneksem kuchennym, 2 pokoi, łazienki, korytarza; rok budowy: budynek około 6 – 7 letni.

Standard lokalu: w trakcie remontu: ściany z rozpoczętymi pracami malarskimi, w łazience brak „białego montażu”, w lokalu znajdowały się grzejniki, lecz nie były zamontowane. Wyposażenie lokalu w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (zdemontowane grzejniki i piec).

Suma oszacowania wynosi 121.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    90.750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.100,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:   Bank    Zachodni   WBK SA 1 O.   w   Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim z-ca Beata Cichy

UL Przemysłowa 2, 62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI, TEL. (068) 347 42 24

 

 

 

Numer oferty:
Region: wielkopolskie
Cena: 90.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie