Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Marek Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy Fryderyka Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski, pokój 227, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego , położonego przy ul. Krasińskiego 4 ,Gorzów Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego zaadaptowanego z pomieszczenia poddasza, składającego się z dwóch poziomów: pierwszy poziom to przedpokój, pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z wc, drugi poziom to jedno pomieszczenie, łączna powierzchnia 75,80 mkw, położonego: Gorzów Wlkp, ul. Krasińskiego 4, Gorzów Wlkp., dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Celem otrzymania pełnego operatu szacunkowego i zdjęć proszę o kontakt e-mailowy na kancelaria@gorzow5.komornik.org

Suma oszacowania wynosi 118 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 860,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 76 10901900 0000 0001 1272 8831.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Fryderyka Chopina 52, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Marek Onyszkiewicz

Kancelaria Komornicza, Garbary 6, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957364477 / fax. 957364477

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/85371

 

Numer oferty:
Region: wielkopolskie
Cena: 88.950,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie