Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Lech Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-08-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu z siedzibą przy Niedziałkowskiego 6, 74-300 Myślibórz, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Os. XX Lecia PRL, 74-300 Myślibórz, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z jednego pokoju, kuchni łazienki o powierzchni użytkowej 27,09 m kw.Suma oszacowania wynosi 53 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gorzowie 03102019540000710200456392.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu mieszczącym się pod adresem: Niedziałkowskiego 6, Myślibórz, 74-300 Myślibórz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Lech Walkowiak Kancelaria Komornicza, Boh. Warszawy 10, Myślibórz, 74-300 Myślibórz tel. 0 - 95 747 22 46 / fax. 0 - 95 747 93 47

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/78490

 

Numer oferty:
Region: zachodniopomorskie
Cena: 40.275,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie