Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek zawiadamia na  podstawie art. 953 k.p.c., że w dniu 25.09.2013r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach sala nr 6 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości opisanej w księdze wieczystej jako lokal mieszkalny wraz z udziałem w 121/1000 w nieruchomości, położonej w miejscowości Świerklaniec przy ul. Oświęcimska. Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych. 

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny o pow. 63,13 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o pow. 30,38 m2 oraz udziałem w 121/1000 w nieruchomości wspólnej. 

Nieruchomość oszacowana jest na sumę: 80.900,00 zł. Cena wywołania licytacji wynosi: 60.675,00 zł ( trzy czwarte sumy oszacowania ). Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości - t. j. kwotę: 8.090,00 zł - w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać na 14 dni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym przedmiocie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Marcin Zdunek  -  Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach

42-600 Tarnowskie Góry ul. Krakowska 16/1

tel. 32 2858622 32 7690825

konto: ING Bank Śląski SA 63105013861000002225250857

www.komornik-tg.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/88285

 

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 60.675,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie