Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 10.06.2013r. o godzinie 15:00  w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowej 51a,  w sali nr 6  odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 30,90m2 położonego w Warszawie przy ul. Pięciolinii 4.

Lokal położony jest na 11 kondygnacji budynku i składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Do lokalu przynależy balkon. Nieruchomość wpisana jest w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” (adres spółdzielni: 02-785 Warszawa ul. Surowieckiego Wawrzyńca 12)

Suma oszacowania wynosi 169.000,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 126.750,00PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 16.900,00PLN.  Rękojmię można uiścić na konto Komornika : PKO BP SA Oddział 13 w Warszawie nr 68102010680000190201556810

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Informacje o terminie oględzin nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu (22) 646-03-38. Akta postępowania przeglądać można w Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowej 51A

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn Adres kancelarii komornika: ul. Woronicza 31/73, 02-640 Warszawa. Tel. 22 6460338.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/71388

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 126.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie