Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

                                                                                                               

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 10.07.2013r. o godzinie 11:45  w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowej 14, w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego – własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Lokal o pow. 44,10 m.kw. jest położony przy ul. Polnej w Warce pow. grójecki woj.  Mazowieckie.

Dla nieruchomości V Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grójcu prowadzi księgę wieczystą i wpisany w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Warce.

Lokal położony jest w centralnej części Warki w otoczeniu zabudowy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, lokalami użytkowymi, handlowymi oraz użyteczności publicznej. Lokal  usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, składa się z 2 – pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. 

Suma oszacowania wynosi 125.650,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 94.237,50PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 12.565,00PLN.

Rękojmię można uiścić na konto komornika: PKO BP SA O/Radom 82102043170000530200937615

Zgodnie z przepisami art.. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii Komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grójcu, Robert Sienkiewicz, Adres kancelarii komornika: 05-600 Grójec, ul. Niepodległości 52;  tel.: 48 6646996; mail: grojec1@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/74002

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 94.237,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie