Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl ogłasza, że: w dniu 03-07-2013r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie przy Al. Partyzantów 3, w sali nr 104, odbędzie się pierwsza licytacja: stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego o powierzchni 54,15m2 położonego w Guzowie przy ul. Sienkiewicza 12  wraz z udziałem wynoszącym 5415/43214 w nieruchomości wspólnej. Dla w/w lokalu Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   72 000,00zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy oszacowania   i  wynosi 54 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 200,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 02-07-2013r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inneosoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądaćnieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Mariusz Bieżuński

Kancelaria Komornicza Al. Partyzantów 7, 96-300 Żyrardów

tel. 046 854-20-33 fax: (46) 854-20-32

e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl

http://mariusz-biezunski.izbalodzka.pl/

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/66685

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 54.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie