Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza w Cieszynie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 04.07.2013r. o godz 10:30 w sali nr 101 Sądu Rejonowego w Cieszynie odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Brenna przy ul. Wyzwolenia posiadającej założoną Księgę Wieczystą w Sądzie Rejonowym w Cieszynie .

Nieruchomość położona jest w Brennej przy ul. Wyzwolenia  - główna ulica w gminie, w centrum gminy. Nieruchomość obejmuje jedną działkę o numerze 1966/25 o pow. 483m2. Północna część działki sąsiaduje z rzeką Brennicą. Na nieruchomości znajduje się budynek handlowo - gastronomiczny z częścią noclegową o powierzchni 248,27 m2. Jest to obiekt parterowy (lokal gastronomiczny) z użytkowym poddaszem przystosowanym dla sześciu dwuosobowych miejsc noclegowych, częściowo podpiwniczony.

Przed budynkiem znajduje się parking z kostki betonowej stanowiący odrębną własność, obciążoną prawem drogowym na rzecz każdoczesnych właścicieli licytowanej działki.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 529.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę: 396.750,00 zł. Rękojmia wynosi 52.900,00 zl.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie Sądu Rejonowego w Cieszynie rękojmie
w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do licytacji w gotówce. Rękojmie można uiścić także na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Katowicach nr 141130 1091 7003 9085 3000 0369. Rękojmię można również złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z
Kancelarią Komornika - tel. (033) 858-37-47.
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do
wglądu w Kancelarii Komornika.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/71078

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 396.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy